HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799665

Bồn Nước Inox  Bồn Nước Inox

Bồn nước Inox Hwata 1000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 1000L nằm

Giá công ty: 4.091.000đ Giá Bán: 2.807.000đ
Bồn nước Inox Hwata 700L nằm

Bồn nước Inox Hwata 700L nằm

Giá công ty: 3.324.000đ Giá Bán: 2.278.000đ
Bồn nước Inox Hwata 500L nằm

Bồn nước Inox Hwata 500L nằm

Giá công ty: 2.783.000đ Giá Bán: 1.909.000đ
Bồn nước Inox Hwata 300L nằm

Bồn nước Inox Hwata 300L nằm

Giá công ty: 2.325.000đ Giá Bán: 1.594.000đ
Bồn nước Inox HWATA 1000L đứng

Bồn nước Inox HWATA 1000L đứng

Giá công ty: 3.868.000đ Giá Bán: 2.699.000đ
Bồn nước Inox HWATA 700L đứng

Bồn nước Inox HWATA 700L đứng

Giá công ty: 3.020.000đ Giá Bán: 2.072.000đ
Bồn nước Inox Hwata 12000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 12000L nằm

Giá công ty: 42.612.000đ Giá Bán: 30.795.000đ
Bồn nước Inox Hwata 10000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 10000L nằm

Giá công ty: 35.944.000đ Giá Bán: 26.012.000đ
Bồn nước Inox Hwata 6000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 6000L nằm

Giá công ty: 20.524.000đ Giá Bán: 14.084.000đ
Bồn nước Inox Hwata 5000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 5000L nằm

Giá công ty: 17.581.000đ Giá Bán: 12.078.000đ
Bồn nước Inox Hwata 4000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 4000L nằm

Giá công ty: 14.588.000đ Giá Bán: 10.040.000đ
Bồn nước Inox Hwata 3500L nằm

Bồn nước Inox Hwata 3500L nằm

Giá công ty: 12.820.000đ Giá Bán: 8.816.000đ
Bồn nước Inox Hwata 3000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 3000L nằm

Giá công ty: 11.067.000đ Giá Bán: 7.621.000đ
Bồn nước Inox Hwata 2500L nằm

Bồn nước Inox Hwata 2500L nằm

Giá công ty: 9.812.000đ Giá Bán: 6.718.000đ
Bồn nước Inox Hwata 2000L nằm

Bồn nước Inox Hwata 2000L nằm

Giá công ty: 7.835.000đ Giá Bán: 5.375.000đ
Bồn nước Inox Hwata 1500L nằm

Bồn nước Inox Hwata 1500L nằm

Giá công ty: 6.013.000đ Giá Bán: 4.134.000đ
Bồn nước Inox Hwata 15000L đứng

Bồn nước Inox Hwata 15000L đứng

Giá công ty: 51.339.000đ Giá Bán: 36.990.000đ
Bồn nước INOX HWATA 10000L đứng

Bồn nước INOX HWATA 10000L đứng

Giá công ty: 34.308.000đ Giá Bán: 24.851.000đ
Bồn nước Inox Hwata 5000L đứng

Bồn nước Inox Hwata 5000L đứng

Giá công ty: 16.457.000đ Giá Bán: 11.299.000đ
Bồn nước Inox Hwata 4000L đứng

Bồn nước Inox Hwata 4000L đứng

Giá công ty: 13.625.000đ Giá Bán: 9.450.000đ
Bồn nước Inox Hwata 3500L đứng

Bồn nước Inox Hwata 3500L đứng

Giá công ty: 12.240.000đ Giá Bán: 8.450.000đ
Bồn nước Inox Hwata 3000L đứng

Bồn nước Inox Hwata 3000L đứng

Giá công ty: 10.552.000đ Giá Bán: 7.309.000đ
Bồn nước Inox Hwata 2500 Lít đứng

Bồn nước Inox Hwata 2500 Lít đứng

Giá công ty: 9.313.000đ Giá Bán: 6.416.000đ
Bồn nước Inox Hwata 2000L đứng

Bồn nước Inox Hwata 2000L đứng

Giá công ty: 7.333.000đ Giá Bán: 5.051.000đ
 • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
 • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

 • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

 • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo