HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799650

Bồn nước Inox Sơn Hà  Bồn nước Inox Sơn Hà

Bồn nước Sơn Hà 6000L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 6000L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 25.400.000đ Giá Bán: 19.812.000đ
Bồn nước Sơn Hà 6000L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 6000L ngang - SUS 304

Giá công ty: 24.050.000đ Giá Bán: 18.759.000đ
Bồn nước Sơn Hà 5000L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 5000L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 22.050.000đ Giá Bán: 17.199.000đ
Bồn nước Sơn Hà 5000L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 5000L ngang - SUS 304

Giá công ty: 21.150.000đ Giá Bán: 16.497.000đ
Bồn nước Sơn Hà 4500L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 4500L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 19.900.000đ Giá Bán: 15.522.000đ
Bồn nước Sơn Hà 4500L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 4500L ngang - SUS 304

Giá công ty: 19.100.000đ Giá Bán: 14.898.000đ
Bồn nước Sơn Hà 4000L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 4000L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 17.650.000đ Giá Bán: 13.767.000đ
Bồn nước Sơn Hà 4000L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 4000L ngang - SUS 304

Giá công ty: 16.680.000đ Giá Bán: 13.010.400đ
Bồn nước Sơn Hà 3500L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 3500L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 16.650.000đ Giá Bán: 12.987.000đ
Bồn nước Sơn Hà 3500L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 3500L ngang - SUS 304

Giá công ty: 15.200.000đ Giá Bán: 11.856.000đ
Bồn nước Sơn Hà 3000L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 3000L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 14.800.000đ Giá Bán: 11.544.000đ
Bồn nước Sơn Hà 3000L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 3000L ngang - SUS 304

Giá công ty: 13.560.000đ Giá Bán: 10.576.800đ
Bồn nước Sơn Hà 2500L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 2500L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 12.050.000đ Giá Bán: 9.399.000đ
Bồn nước Sơn Hà 2500L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 2500L ngang - SUS 304

Giá công ty: 9.880.000đ Giá Bán: 7.706.400đ
Bồn nước Sơn Hà 2000L* ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 2000L* ngang - SUS 304

Giá công ty: 10.200.000đ Giá Bán: 7.956.000đ
Bồn nước Sơn Hà 2000L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 2000L ngang - SUS 304

Giá công ty: 8.940.000đ Giá Bán: 6.973.200đ
Bồn nước Sơn Hà 1500L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 1500L ngang - SUS 304

Giá công ty: 7.100.000đ Giá Bán: 5.538.000đ
Bồn nước Sơn Hà 1200L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 1200L ngang - SUS 304

Giá công ty: 5.500.000đ Giá Bán: 4.290.000đ
Bồn nước Sơn Hà 1000L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 1000L ngang - SUS 304

Giá công ty: 4.600.000đ Giá Bán: 3.588.000đ
Bồn nước Sơn Hà 700L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 700L ngang - SUS 304

Giá công ty: 3.550.000đ Giá Bán: 2.769.000đ
Bồn nước Sơn Hà 500L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 500L ngang - SUS 304

Giá công ty: 3.180.000đ Giá Bán: 2.480.400đ
Bồn nước Sơn Hà 300L ngang - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 300L ngang - SUS 304

Giá công ty: 2.600.000đ Giá Bán: 2.028.000đ
Bồn nước Sơn Hà 6000L* đứng - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 6000L* đứng - SUS 304

Giá công ty: 23.700.000đ Giá Bán: 18.486.000đ
Bồn nước Sơn Hà 6000L đứng - SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 6000L đứng - SUS 304

Giá công ty: 22.530.000đ Giá Bán: 17.573.400đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo