HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 801282

Bồn nước Inox Toàn Mỹ  Bồn nước Inox Toàn Mỹ

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 5000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 5000L SUS 304

Giá công ty: 16.510.000đ Giá Bán: 15.040.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 4000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 4000L SUS 304

Giá công ty: 14.280.000đ Giá Bán: 12.280.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 3500L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 3500L SUS 304

Giá công ty: 12.860.000đ Giá Bán: 11.135.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 3000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 3000L SUS 304

Giá công ty: 11.360.000đ Giá Bán: 10.110.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2500L-1420 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2500L-1420 SUS 304

Giá công ty: 10.370.000đ Giá Bán: 9.195.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2500L -1150 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2500L -1150 SUS 304

Giá công ty: 9.470.000đ Giá Bán: 8.295.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2000L-1420 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2000L-1420 SUS 304

Giá công ty: 8.220.000đ Giá Bán: 7.320.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2000L-1150 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 2000L-1150 SUS 304

Giá công ty: 7.300.000đ Giá Bán: 6.400.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 1500L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 1500L SUS 304

Giá công ty: 5.520.000đ Giá Bán: 4.845.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 1000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 1000L SUS 304

Giá công ty: 3.630.000đ Giá Bán: 3.230.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 700L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 700L SUS 304

Giá công ty: 3.040.000đ Giá Bán: 2.805.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 600L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 600L SUS 304

Giá công ty: 2.750.000đ Giá Bán: 2.570.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 500L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 500L SUS 304

Giá công ty: 2.370.000đ Giá Bán: 2.245.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 310L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng 310L SUS 304

Giá công ty: 1.900.000đ Giá Bán: 1.817.500đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 5000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 5000L SUS 304

Giá công ty: 17.590.000đ Giá Bán: 15.040.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 4000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 4000L SUS 304

Giá công ty: 15.090.000đ Giá Bán: 13.090.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 3500L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 3500L SUS 304

Giá công ty: 13.580.000đ Giá Bán: 11.855.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 3000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 3000L SUS 304

Giá công ty: 12.330.000đ Giá Bán: 10.880.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2500L-1420 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2500L-1420 SUS 304

Giá công ty: 10.820.000đ Giá Bán: 9.645.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2500L-1150 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2500L-1150 SUS 304

Giá công ty: 10.600.000đ Giá Bán: 9.425.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2000L-1420 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2000L-1420 SUS 304

Giá công ty: 9.160.000đ Giá Bán: 8.260.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2000L-1150 SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 2000L-1150 SUS 304

Giá công ty: 7.590.000đ Giá Bán: 6.690.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 1500L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 1500L SUS 304

Giá công ty: 5.820.000đ Giá Bán: 5.145.000đ
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 1000L SUS 304

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 1000L SUS 304

Giá công ty: 3.880.000đ Giá Bán: 3.480.000đ
 • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
 • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

 • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

 • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo