HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 14
Tổng lượng truy cập: 801334

Bồn Nước Nhựa  Bồn Nước Nhựa

Bồn nước nhựa Tự Hoại Đại Thành 2000L đứng

Bồn nước nhựa Tự Hoại Đại Thành 2000L đứng

Giá công ty: 9.299.000đ Giá Bán: 5.909.000đ
Bồn nước nhựa Tự hoại Đại Thành 1500L đứng

Bồn nước nhựa Tự hoại Đại Thành 1500L đứng

Giá công ty: 6.599.000đ Giá Bán: 4.079.000đ
Bồn nước nhựa Tự hoại  Đại Thành 1000L đứng

Bồn nước nhựa Tự hoại Đại Thành 1000L đứng

Giá công ty: 4.699.000đ Giá Bán: 3.024.000đ
Bồn nhựa Tự Hoại  Đại Thành 500L đứng

Bồn nhựa Tự Hoại Đại Thành 500L đứng

Giá công ty: 2.699.000đ Giá Bán: 1.859.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L nằm

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L nằm

Giá công ty: 4.549.000đ Giá Bán: 2.891.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L nằm

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L nằm

Giá công ty: 2.524.000đ Giá Bán: 1.713.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 2000L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 2000L đứng

Giá công ty: 7.899.000đ Giá Bán: 4.695.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L đứng

Giá công ty: 4.069.000đ Giá Bán: 2.416.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1500L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1500L đứng

Giá công ty: 6.054.000đ Giá Bán: 3.675.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L đứng

Giá công ty: 2.304.000đ Giá Bán: 1.475.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L nằm

Giá công ty: 8.259.000đ Giá Bán: 5.408.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L nằm

Giá công ty: 6.374.000đ Giá Bán: 4.259.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L nằm

Giá công ty: 4.079.000đ Giá Bán: 2.654.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 500L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 500L nằm

Giá công ty: 2.124.000đ Giá Bán: 1.416.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L nằm

Giá công ty: 1.554.000đ Giá Bán: 1.128.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 700L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 700L nằm

Giá công ty: 2.954.000đ Giá Bán: 1.950.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 10000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 10000L đứng

Giá công ty: 34.999.000đ Giá Bán: 20.806.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 5000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 5000L đứng

Giá công ty: 16.996.000đ Giá Bán: 9.754.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 4000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 4000L đứng

Giá công ty: 12.819.000đ Giá Bán: 7.053.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 3000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 3000L đứng

Giá công ty: 9.789.000đ Giá Bán: 5.388.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L đứng

Giá công ty: 6.859.000đ Giá Bán: 3.972.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L đứng

Giá công ty: 5.274.000đ Giá Bán: 3.120.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L đứng

Giá công ty: 3.479.000đ Giá Bán: 2.010.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 750L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 750L đứng

Giá công ty: 2.679.000đ Giá Bán: 1.661.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo