HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 14
Tổng lượng truy cập: 801334

bồn nước nhựa Đại Thành  bồn nước nhựa Đại Thành

Bồn nước nhựa Tự Hoại Đại Thành 2000L đứng

Bồn nước nhựa Tự Hoại Đại Thành 2000L đứng

Giá công ty: 9.299.000đ Giá Bán: 5.909.000đ
Bồn nước nhựa Tự hoại Đại Thành 1500L đứng

Bồn nước nhựa Tự hoại Đại Thành 1500L đứng

Giá công ty: 6.599.000đ Giá Bán: 4.079.000đ
Bồn nước nhựa Tự hoại  Đại Thành 1000L đứng

Bồn nước nhựa Tự hoại Đại Thành 1000L đứng

Giá công ty: 4.699.000đ Giá Bán: 3.024.000đ
Bồn nhựa Tự Hoại  Đại Thành 500L đứng

Bồn nhựa Tự Hoại Đại Thành 500L đứng

Giá công ty: 2.699.000đ Giá Bán: 1.859.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L nằm

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L nằm

Giá công ty: 4.549.000đ Giá Bán: 2.891.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L nằm

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L nằm

Giá công ty: 2.524.000đ Giá Bán: 1.713.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 2000L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 2000L đứng

Giá công ty: 7.899.000đ Giá Bán: 4.695.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1000L đứng

Giá công ty: 4.069.000đ Giá Bán: 2.416.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1500L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 1500L đứng

Giá công ty: 6.054.000đ Giá Bán: 3.675.000đ
Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L đứng

Bồn nước nhựa Plasman Đại Thành 500L đứng

Giá công ty: 2.304.000đ Giá Bán: 1.475.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L nằm

Giá công ty: 8.259.000đ Giá Bán: 5.408.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L nằm

Giá công ty: 6.374.000đ Giá Bán: 4.259.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L nằm

Giá công ty: 4.079.000đ Giá Bán: 2.654.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 500L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 500L nằm

Giá công ty: 2.124.000đ Giá Bán: 1.416.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L nằm

Giá công ty: 1.554.000đ Giá Bán: 1.128.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 700L nằm

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 700L nằm

Giá công ty: 2.954.000đ Giá Bán: 1.950.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 10000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 10000L đứng

Giá công ty: 34.999.000đ Giá Bán: 20.806.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 5000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 5000L đứng

Giá công ty: 16.996.000đ Giá Bán: 9.754.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 4000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 4000L đứng

Giá công ty: 12.819.000đ Giá Bán: 7.053.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 3000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 3000L đứng

Giá công ty: 9.789.000đ Giá Bán: 5.388.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 2000L đứng

Giá công ty: 6.859.000đ Giá Bán: 3.972.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1500L đứng

Giá công ty: 5.274.000đ Giá Bán: 3.120.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 1000L đứng

Giá công ty: 3.479.000đ Giá Bán: 2.010.000đ
Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 750L đứng

Bồn nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành 750L đứng

Giá công ty: 2.679.000đ Giá Bán: 1.661.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo