HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799664

Gạch Đồng Tâm 300x300 mm  Gạch Đồng Tâm 300x300 mm

Gạch Đồng Tâm 3030SAND002

Gạch Đồng Tâm 3030SAND002

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030ROME002

Gạch Đồng Tâm 3030ROME002

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030HOADAT002

Gạch Đồng Tâm 3030HOADAT002

Giá công ty: 175.450đ Giá Bán: 157.905đ
Gạch Đồng Tâm 3030LILY002

Gạch Đồng Tâm 3030LILY002

Giá công ty: 175.450đ Giá Bán: 157.905đ
Gạch Đồng Tâm 3030VENU004LA

Gạch Đồng Tâm 3030VENU004LA

Giá công ty: 175.450đ Giá Bán: 157.905đ
Gạch Đồng Tâm 3030VENU002LA

Gạch Đồng Tâm 3030VENU002LA

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030TIENSA003

Gạch Đồng Tâm 3030TIENSA003

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030TIENSA001

Gạch Đồng Tâm 3030TIENSA001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030TAMDAO001

Gạch Đồng Tâm 3030TAMDAO001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030NGOCTRAI002

Gạch Đồng Tâm 3030NGOCTRAI002

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030NGOCTRAI001

Gạch Đồng Tâm 3030NGOCTRAI001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030BANA001

Gạch Đồng Tâm 3030BANA001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 387

Gạch Đồng Tâm 387

Giá công ty: 163.000đ Giá Bán: 146.700đ
Gạch Đồng Tâm 345

Gạch Đồng Tâm 345

Giá công ty: 163.000đ Giá Bán: 146.700đ
Gạch Đồng Tâm 300

Gạch Đồng Tâm 300

Giá công ty: 163.000đ Giá Bán: 146.700đ
Gạch Đồng Tâm 30x30 ROCA 001

Gạch Đồng Tâm 30x30 ROCA 001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 30x30 PHALE 001

Gạch Đồng Tâm 30x30 PHALE 001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 3030ONIX010LA

Gạch Đồng Tâm 3030ONIX010LA

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 30x30 HOADA 001

Gạch Đồng Tâm 30x30 HOADA 001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
Gạch Đồng Tâm 30x30 HAIVAN 001

Gạch Đồng Tâm 30x30 HAIVAN 001

Giá công ty: 178.000đ Giá Bán: 160.200đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo