HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 2
Tổng lượng truy cập: 812090

Gạch Đồng Tâm 600x600 mm  Gạch Đồng Tâm 600x600 mm

Gạch Đồng Tâm 6060MEKONG002

Gạch Đồng Tâm 6060MEKONG002

Giá công ty: 271.944đ Giá Bán: 239.311đ
Gạch Đồng Tâm 6060MEKONG001

Gạch Đồng Tâm 6060MEKONG001

Giá công ty: 271.944đ Giá Bán: 239.311đ
Gạch Đồng Tâm 6060BINHTHUAN001

Gạch Đồng Tâm 6060BINHTHUAN001

Giá công ty: 256.667đ Giá Bán: 225.867đ
Gạch Đồng Tâm 6060BINHTHUAN002

Gạch Đồng Tâm 6060BINHTHUAN002

Giá công ty: 256.667đ Giá Bán: 225.867đ
Gạch Đồng Tâm 6060BINHTHUAN003

Gạch Đồng Tâm 6060BINHTHUAN003

Giá công ty: 256.667đ Giá Bán: 225.867đ
Gạch Đồng Tâm 6060PLATINUM01

Gạch Đồng Tâm 6060PLATINUM01

Giá công ty: 460.000đ Giá Bán: 404.800đ
Gạch Đồng Tâm 6060PLATINUM02

Gạch Đồng Tâm 6060PLATINUM02

Giá công ty: 460.000đ Giá Bán: 404.800đ
Gạch Đồng Tâm 6060PLATINUM03

Gạch Đồng Tâm 6060PLATINUM03

Giá công ty: 460.000đ Giá Bán: 404.800đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060VENUS001

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060VENUS001

Giá công ty: 256.667đ Giá Bán: 225.867đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060VENUS002

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060VENUS002

Giá công ty: 256.667đ Giá Bán: 225.867đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060THACHNGOC001

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060THACHNGOC001

Giá công ty: 257.000đ Giá Bán: 226.160đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060CLASSIC007

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060CLASSIC007

Giá công ty: 257.000đ Giá Bán: 226.160đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060CLASSIC009

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060CLASSIC009

Giá công ty: 257.000đ Giá Bán: 226.160đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060TAMDAO001

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060TAMDAO001

Giá công ty: 257.000đ Giá Bán: 226.160đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060TAMDAO002

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060TAMDAO002

Giá công ty: 257.000đ Giá Bán: 226.160đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060WS013

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060WS013

Giá công ty: 272.000đ Giá Bán: 239.360đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6060WS014

Gạch Đồng Tâm 60x60 6060WS014

Giá công ty: 318.000đ Giá Bán: 279.840đ
Gạch Đồng Tâm 60x60 6DM02LA

Gạch Đồng Tâm 60x60 6DM02LA

Giá công ty: 257.000đ Giá Bán: 226.160đ
Gạch Đồng Tâm DTD6060CARARAS002-FP

Gạch Đồng Tâm DTD6060CARARAS002-FP

Giá công ty: 284.000đ Giá Bán: 249.920đ
Gạch Đồng Tâm DTS6060BRIGHT001-FP

Gạch Đồng Tâm DTS6060BRIGHT001-FP

Giá công ty: 315.000đ Giá Bán: 277.200đ
Gạch Đồng Tâm 6060SNOW001-FP

Gạch Đồng Tâm 6060SNOW001-FP

Giá công ty: 315.000đ Giá Bán: 277.200đ
Gạch Đồng Tâm DTD6060TRUONGSON005-FP

Gạch Đồng Tâm DTD6060TRUONGSON005-FP

Giá công ty: 349.000đ Giá Bán: 307.120đ
Gạch Đồng Tâm DTD6060TRUONGSON007-FP

Gạch Đồng Tâm DTD6060TRUONGSON007-FP

Giá công ty: 349.000đ Giá Bán: 307.120đ
Gạch Đồng tâm DTD6060TRUONGSON001-FP

Gạch Đồng tâm DTD6060TRUONGSON001-FP

Giá công ty: 315.000đ Giá Bán: 277.200đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo