HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799652

Gạch lát nền 800 x 800 mm  Gạch lát nền 800 x 800 mm

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 20701

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 20701

Giá công ty: 395.000đ Giá Bán: 345.000đ
Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27576

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27576

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 290.000đ
Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27575

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27575

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 290.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8085

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8085

Giá công ty: 355.000đ Giá Bán: 288.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8799

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8799

Giá công ty: 332.000đ Giá Bán: 248.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8017

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8017

Giá công ty: 332.000đ Giá Bán: 248.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8086

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8086

Giá công ty: 355.000đ Giá Bán: 288.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8059

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8059

Giá công ty: 295.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8081

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8081

Giá công ty: 355.000đ Giá Bán: 288.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8055

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8055

Giá công ty: 332.000đ Giá Bán: 248.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8082

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8082

Giá công ty: 355.000đ Giá Bán: 288.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8063

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8063

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 218.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8053

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8053

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8030

Gạch lát nền Catalan Titan 800x800mm 8030

Giá công ty: 332.000đ Giá Bán: 248.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8065

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8065

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 218.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8052

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8052

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8064

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8064

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 218.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8060

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8060

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 218.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8066

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8066

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 218.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8087

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8087

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 228.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8047

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8047

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 225.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8046

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8046

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 225.000đ
Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8073

Gạch lát nền Catalan 800x800mm 8073

Giá công ty: 360.000đ Giá Bán: 288.000đ
Gạch lát nền Hoàn Mỹ 800x800mm Grannit  34022

Gạch lát nền Hoàn Mỹ 800x800mm Grannit 34022

Giá công ty: 296.000đ Giá Bán: 215.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo