HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 801280

Gạch Mỹ Đức 600x600 mm  Gạch Mỹ Đức 600x600 mm

Eurotitle Mỹ Đức Thạch Khuê THK H02

Eurotitle Mỹ Đức Thạch Khuê THK H02

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Eurotitle Mỹ Đức Thạch Khuê THK H01

Eurotitle Mỹ Đức Thạch Khuê THK H01

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Eurotitle Mỹ Đức Thiên Di THD H03

Eurotitle Mỹ Đức Thiên Di THD H03

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Eurotitle Mỹ Đức Thiên Di THD H02

Eurotitle Mỹ Đức Thiên Di THD H02

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Eurotitle Sa Thạch SAT H03

Eurotitle Sa Thạch SAT H03

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Eurotitle Sa Thạch SAT H02

Eurotitle Sa Thạch SAT H02

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Eurotitle Sa Thạch SAT H01

Eurotitle Sa Thạch SAT H01

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Gạch Mỹ Đức VOC H05

Gạch Mỹ Đức VOC H05

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Gạch Mỹ Đức VOC H04

Gạch Mỹ Đức VOC H04

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Gạch Mỹ Đức VOC H03

Gạch Mỹ Đức VOC H03

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Gạch Mỹ Đức VOC H02

Gạch Mỹ Đức VOC H02

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Gạch Mỹ Đức VOC H01

Gạch Mỹ Đức VOC H01

Giá công ty: 482.000đ Giá Bán: 337.400đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662007

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662007

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662006

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662006

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662005

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662005

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662004

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662004

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662003

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662003

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662002

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662002

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
Gạch Euro tile Mỹ Đức K662001

Gạch Euro tile Mỹ Đức K662001

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 245.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo