HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 2
Tổng lượng truy cập: 799187

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm  Gạch ốp tường Prime 300x600 mm

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9184

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9184

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9185

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9185

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9180

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9180

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9181

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9181

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9182

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9182

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9183

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9183

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9750

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9750

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9757

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9757

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 369174

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 369174

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 369175

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 369175

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 369176

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 369176

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch ốp trang trí Prime 300x600 mm 8662

Gạch ốp trang trí Prime 300x600 mm 8662

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 8663

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 8663

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 8666

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 8666

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch ốp trang trí Prime 300x600 mm 8658

Gạch ốp trang trí Prime 300x600 mm 8658

Giá công ty: 285.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch ốp trang trí Prime 300x600 mm 8657

Gạch ốp trang trí Prime 300x600 mm 8657

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17359

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17359

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17357

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17357

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17347

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17347

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17419

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17419

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17313

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 17313

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 368645

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 368645

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 8629

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 8629

Giá công ty: 265.000đ Giá Bán: 168.000đ
Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9861

Gạch ốp tường Prime 300x600 mm 9861

Giá công ty: 245.000đ Giá Bán: 158.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo