HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799664

Gạch PRIME 150x800 mm  Gạch PRIME 150x800 mm

Gạch giả gỗ 15x80 prime N9310

Gạch giả gỗ 15x80 prime N9310

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ 15x80 prime N9311

Gạch giả gỗ 15x80 prime N9311

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ 15x80 prime N9312

Gạch giả gỗ 15x80 prime N9312

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9313

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9313

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9314

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9314

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9315

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9315

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9316

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9316

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9317

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9317

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9318

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9318

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9319

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9319

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9320

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9320

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9322

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N9322

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 228.850đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8915

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8915

Giá công ty: 400.000đ Giá Bán: 325.800đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8916

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8916

Giá công ty: 400.000đ Giá Bán: 325.800đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8917

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8917

Giá công ty: 400.000đ Giá Bán: 325.800đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8992

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8992

Giá công ty: 400.000đ Giá Bán: 325.800đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8890

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số N8890

Giá công ty: 400.000đ Giá Bán: 325.800đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8889

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8889

Giá công ty: 420.000đ Giá Bán: 355.250đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8956

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8956

Giá công ty: 420.000đ Giá Bán: 355.250đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8996

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8996

Giá công ty: 420.000đ Giá Bán: 355.250đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8502

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8502

Giá công ty: 420.000đ Giá Bán: 355.250đ
Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8503

Gạch giả gỗ Prime 150x800 Mã số 8503

Giá công ty: 420.000đ Giá Bán: 355.250đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo