HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799652

Gạch Prime 800x800 mm  Gạch Prime 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 20701

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 20701

Giá công ty: 395.000đ Giá Bán: 345.000đ
Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27576

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27576

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 290.000đ
Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27575

Gạch lát nền Prime 800x800 mm 27575

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 290.000đ
Gạch lát nền Prime 8729 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8729 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 287.000đ
Gạch lát nền Prime 8731 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8731 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 287.000đ
Gạch lát nền Prime 8756 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8756 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 287.000đ
Gạch lát nền Prime 8821 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8821 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 8827 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8827 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 8831 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8831 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 8856 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8856 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 8979 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8979 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 8981 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8981 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 8982 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8982 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 17503 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17503 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 17510 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17510 800x800 mm

Giá công ty: 350.000đ Giá Bán: 285.360đ
Gạch lát nền Prime 17501 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17501 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 17502 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17502 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 17505 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17505 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 17506 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17506 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 17509 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17509 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 17511 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 17511 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 8864 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8864 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 8892 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8892 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
Gạch lát nền Prime 8920 800x800 mm

Gạch lát nền Prime 8920 800x800 mm

Giá công ty: 330.000đ Giá Bán: 274.700đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo