HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 2
Tổng lượng truy cập: 812090

Gạch Primer 400x400 mm  Gạch Primer 400x400 mm

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7624

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7624

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7629

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7629

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7628

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7628

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7627

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7627

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7623

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 7623

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2774

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2774

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2273

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2273

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2505

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2505

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 1506

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 1506

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 102.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2112

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2112

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 98.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2407

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2407

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 98.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2333

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2333

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 98.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2290

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2290

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 95.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2430

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2430

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 95.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2248

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2248

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 95.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400mm 1430

Gạch lát nền Prime 400x400mm 1430

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 95.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2250

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 2250

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 95.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 4408

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 4408

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 93.000đ
Gạch lát nền Prime 400x400 mm 1133

Gạch lát nền Prime 400x400 mm 1133

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 93.000đ
Gạch Vân xanh PRIME 464

Gạch Vân xanh PRIME 464

Giá công ty: 850.000đ Giá Bán: 765.000đ
Gạch PRIME 40x40 457

Gạch PRIME 40x40 457

Giá công ty: 85.000đ Giá Bán: 765.000đ
Gạch Prime 400x400 15458

Gạch Prime 400x400 15458

Giá công ty: 90.000đ Giá Bán: 81.000đ
Gạch Prime 400x400 15456

Gạch Prime 400x400 15456

Giá công ty: 90.000đ Giá Bán: 81.000đ
Gạch Prime 400x400 15451

Gạch Prime 400x400 15451

Giá công ty: 90.000đ Giá Bán: 81.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo