HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 4
Tổng lượng truy cập: 799178

Gạch taicera 600x600 mm  Gạch taicera 600x600 mm

Gạch Taicera G68769J

Gạch Taicera G68769J

Giá công ty: 282.353đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch Taicera G68768J

Gạch Taicera G68768J

Giá công ty: 288.000đ Giá Bán: 244.800đ
Gạch Taicera G68964

Gạch Taicera G68964

Giá công ty: 282.353đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch Taicera G68763J

Gạch Taicera G68763J

Giá công ty: 288.000đ Giá Bán: 244.800đ
Gạch Taicera G68025

Gạch Taicera G68025

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68028

Gạch Taicera G68028

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68029

Gạch Taicera G68029

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68048

Gạch Taicera G68048

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68215

Gạch Taicera G68215

Giá công ty: 282.353đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch Taicera G68218

Gạch Taicera G68218

Giá công ty: 282.353đ Giá Bán: 240.000đ
Gạch Taicera G68219

Gạch Taicera G68219

Giá công ty: 282.353đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68521

Gạch Taicera G68521

Giá công ty: 276.471đ Giá Bán: 235.000đ
Gạch Taicera G68522

Gạch Taicera G68522

Giá công ty: 276.471đ Giá Bán: 235.000đ
Gạch Taicera G68525

Gạch Taicera G68525

Giá công ty: 276.471đ Giá Bán: 235.000đ
 Gạch Taicera G68528 Gạch Taicera G68528

Gạch Taicera G68528 Gạch Taicera G68528

Giá công ty: 276.471đ Giá Bán: 235.000đ
Gạch Taicera G68529

Gạch Taicera G68529

Giá công ty: 276.471đ Giá Bán: 235.000đ
Gạch Taicera G68548

Gạch Taicera G68548

Giá công ty: 276.471đ Giá Bán: 235.000đ
Gạch Taicera G68911

Gạch Taicera G68911

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68913

Gạch Taicera G68913

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68915

Gạch Taicera G68915

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68917

Gạch Taicera G68917

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68918

Gạch Taicera G68918

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68919

Gạch Taicera G68919

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch Taicera G68932

Gạch Taicera G68932

Giá công ty: 258.824đ Giá Bán: 220.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo