HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 1
Tổng lượng truy cập: 812089

Gạch Trung Đô 600x600 mm  Gạch Trung Đô 600x600 mm

 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm BH6648

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm BH6648

Giá công ty: 295.000đ Giá Bán: 23.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MH6665

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MH6665

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 190.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MH6648

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MH6648

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 190.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MH6672

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MH6672

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 190.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF6669

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF6669

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6668

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6668

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ66662

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ66662

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6663

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6663

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6646

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6646

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6643

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6643

Giá công ty: 255.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6641

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MQ6641

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 185.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF63142

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF63142

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 175.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF67262

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF67262

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 175.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF67868

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF67868

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 175.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF68262

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF68262

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 175.000đ
  Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF68162

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF68162

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 175.000đ
  Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF68161

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF68161

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 175.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF61262

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MF61262

Giá công ty: 205.000đ Giá Bán: 174.000đ
 Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MM6666

Gạch lát nền Trung Đô 600x600mm MM6666

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 170.000đ
 • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
 • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

 • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

 • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo