HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 2
Tổng lượng truy cập: 799144

Gạch Viglacera 600x600 mm  Gạch Viglacera 600x600 mm

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6604

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6604

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 217.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6604

Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6604

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6601

Gạch lát nền Viglacera AZ5-GM6601

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ1-GM6601

Gạch lát nền Viglacera AZ1-GM6601

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ1-GM6603

Gạch lát nền Viglacera AZ1-GM6603

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ8-GM6601

Gạch lát nền Viglacera AZ8-GM6601

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 207đ
Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Gạch lát nền Viglacera AZ3-GM6602

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 215.000đ
Gạch lát nền Viglacera AZ8-GM6604

Gạch lát nền Viglacera AZ8-GM6604

Giá công ty: 275.000đ Giá Bán: 220.000đ
Gạch lát nền Vigracera 600x600mm 663018

Gạch lát nền Vigracera 600x600mm 663018

Giá công ty: 283.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663017

Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663017

Giá công ty: 283.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663016

Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663016

Giá công ty: 283.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663015

Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663015

Giá công ty: 283.000đ Giá Bán: 185.000đ
Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663014

Gạch lát nền Vigracera 600x600mm MDP663014

Giá công ty: 283.000đ Giá Bán: 185.000đ
 • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
 • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

 • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

 • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo