HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 3
Tổng lượng truy cập: 812144

Gạch Ý Mỹ 600x600  Gạch Ý Mỹ 600x600

Gạch lát nền Ý Mỹ F68012

Gạch lát nền Ý Mỹ F68012

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68011

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68011

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68010

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68010

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68008C

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68008C

Giá công ty: 280.000đ Giá Bán: 210.000đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68004

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68004

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68003

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68003

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68002

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68002

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68001

Gạch lát nền Ý Mỹ 60x60 F68001

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Đá bóng mờ chống trơn Ý Mỹ P65010

Đá bóng mờ chống trơn Ý Mỹ P65010

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
Đá bóng mờ chống trơn Ý Mỹ P65008

Đá bóng mờ chống trơn Ý Mỹ P65008

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
 Đá bóng mờ chống trơn Ý Mỹ P65007

Đá bóng mờ chống trơn Ý Mỹ P65007

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
Đá bóng mờ 60x60 chống trơn Ý Mỹ P65003

Đá bóng mờ 60x60 chống trơn Ý Mỹ P65003

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
Đá bóng mờ 60x60 chống trơn Ý Mỹ P65002

Đá bóng mờ 60x60 chống trơn Ý Mỹ P65002

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
Đá bóng mờ 60x60 chống trơn Ý Mỹ P65001

Đá bóng mờ 60x60 chống trơn Ý Mỹ P65001

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
Đá bóng mờ 60x60 trắng trơn Ý Mỹ P65000

Đá bóng mờ 60x60 trắng trơn Ý Mỹ P65000

Giá công ty: 260.000đ Giá Bán: 195.000đ
Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68020

Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68020

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68019

Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68019

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68018

Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68018

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68017

Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68017

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68016

Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68016

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68015

Đá bóng kiếng toàn phần Ý Mỹ N68015

Giá công ty: 250.000đ Giá Bán: 187.500đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo