HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 2
Tổng lượng truy cập: 799182

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời  Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 240L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 240L-Ø58

Giá công ty: 17.850.000đ Giá Bán: 16.422.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 220L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 220L-Ø58

Giá công ty: 16.950.000đ Giá Bán: 15.594.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 200L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 200L-Ø58

Giá công ty: 15.600.000đ Giá Bán: 14.352.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 180L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 180L-Ø58

Giá công ty: 12.600.000đ Giá Bán: 11.592.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 160L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 160L-Ø58

Giá công ty: 11.600.000đ Giá Bán: 10.672.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 140L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold Nano 140L-Ø58

Giá công ty: 10.700.000đ Giá Bán: 9.844.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 320L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 320L-Ø58

Giá công ty: 25.200.000đ Giá Bán: 23.184.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 260L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 260L-Ø58

Giá công ty: 21.300.000đ Giá Bán: 19.596.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 220L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 220L-Ø58

Giá công ty: 19.300.000đ Giá Bán: 17.756.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 200L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 200L-Ø58

Giá công ty: 16.000.000đ Giá Bán: 14.720.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 180L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Titan 180L-Ø58

Giá công ty: 14.900.000đ Giá Bán: 13.708.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 300L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 300L-Ø58

Giá công ty: 18.200.000đ Giá Bán: 16.744.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 240L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 240L-Ø58

Giá công ty: 15.000.000đ Giá Bán: 13.800.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 200L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 200L-Ø58

Giá công ty: 13.200.000đ Giá Bán: 12.144.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 180L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 180L-Ø58

Giá công ty: 10.800.000đ Giá Bán: 9.936.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 160L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 160L-Ø58

Giá công ty: 9.700.000đ Giá Bán: 8.924.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 140L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 140L-Ø58

Giá công ty: 8.400.000đ Giá Bán: 7.728.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 120L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Gold 120L-Ø58

Giá công ty: 7.800.000đ Giá Bán: 7.176.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Eco Plus 280L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Eco Plus 280L-Ø58

Giá công ty: 16.000.000đ Giá Bán: 14.720.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Eco Plus 240L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Eco Plus 240L-Ø58

Giá công ty: 13.000.000đ Giá Bán: 11.960.000đ
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Eco Plus 200L-Ø58

Máy nước nóng Năng lượng mặt trời Eco Plus 200L-Ø58

Giá công ty: 11.200.000đ Giá Bán: 10.304.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo