HotLine: 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo

Danh mục sản phẩm

GẠCH ỐP LÁT

Chúng tôi trên facebook

Thống kê truy cập

Đang trục tuyến: 1
Tổng lượng truy cập: 812112

Vòi sen tắm  Vòi sen tắm

Vòi sen tắm nóng lạnh LUXTA L2219N

Vòi sen tắm nóng lạnh LUXTA L2219N

Giá công ty: 1.880.000đ Giá Bán: 1.560.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2229M

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2229M

Giá công ty: 1.582.000đ Giá Bán: 1.194.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2226SX5

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2226SX5

Giá công ty: 1.536.000đ Giá Bán: 1.183.200đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2226

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2226

Giá công ty: 1.609.000đ Giá Bán: 1.243.200đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2223SNT21

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2223SNT21

Giá công ty: 1.276.000đ Giá Bán: 978.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2223SNT11

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2223SNT11

Giá công ty: 1.318.000đ Giá Bán: 990.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2223T11

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2223T11

Giá công ty: 1.382.000đ Giá Bán: 1.092.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2222SX6

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2222SX6

Giá công ty: 1.382.000đ Giá Bán: 1.051.200đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2222

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2222

Giá công ty: 1.290.000đ Giá Bán: 1.122.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2220S

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2220S

Giá công ty: 1.518.000đ Giá Bán: 1.176.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2220

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2220

Giá công ty: 1.600.000đ Giá Bán: 1.272.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2214NX3

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2214NX3

Giá công ty: 1.570.000đ Giá Bán: 1.272.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2211B

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2211B

Giá công ty: 1.600.000đ Giá Bán: 1.440.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210SX6

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210SX6

Giá công ty: 1.235.000đ Giá Bán: 1.044.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210SC

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210SC

Giá công ty: 1.290.000đ Giá Bán: 1.075.200đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210C

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210C

Giá công ty: 1.500.000đ Giá Bán: 1.183.200đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2210

Giá công ty: 1.200.000đ Giá Bán: 1.032.000đ
Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2205B

Vòi sen tắm nóng lạnh Luxta L2205B

Giá công ty: 1.580.000đ Giá Bán: 1.500.000đ
Vòi sen tắm lạnh Luxta L2116T3

Vòi sen tắm lạnh Luxta L2116T3

Giá công ty: 465.000đ Giá Bán: 400.000đ
Vòi sen tắm lạnh Luxta L2116

Vòi sen tắm lạnh Luxta L2116

Giá công ty: 465.000đ Giá Bán: 400.000đ
Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114WT3

Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114WT3

Giá công ty: 430.000đ Giá Bán: 350.000đ
Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114T3

Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114T3

Giá công ty: 415.000đ Giá Bán: 342.000đ
Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114T1

Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114T1

Giá công ty: 414.000đ Giá Bán: 340.000đ
Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114K

Vòi sen tắm lạnh Luxta L2114K

Giá công ty: 414.000đ Giá Bán: 348.000đ
  • CÔNG TY TNHH TRỊNH LÂM
  • 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức

  • 0905 360 912 - 0905 100 128 - 0901 419 186

  • thailieuktth@gmail.com - trinhlamvlxd@gmail.com

Mã số Doanh Nghiệp : 0312191279

Ngày cấp : 18/03/2013 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu thư TP,HCM

Chủ Doanh Nghiệp: THÁI THỊ LIỄU

Địa Chỉ Doanh Nghiệp: 192 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM HCM 

0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án )

0905.100.128 gặp Mr Nhân

0901.419.186 găp Ms Thảo